Vijesti

25.09.2019.

60. CENTR legal radionica

Od 24. do 25. rujna 2019. u Splitu je održan 60. Legal and Regulatory sastanak u organizaciji CARNET-a i međunarodnog udruženja nacionalnih registara pod nazivom CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries).

Na sastanku su predstavnici registara iz različitih zemalja prezentirali najnovije projekte i aktualnosti iz područja upravljanja i pravnog okvira domenskog prostora. Također su bile pokrivene teme iz područja europske regulative o kibernetičkoj sigurnosti u kontekstu operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te pravnih aspekata usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine.

CARNET je dugogodišnji član organizacije CENTR u čijim aktivnostima i projektima redovito aktivno sudjeluje.