Vijesti

03.09.2018.

Javni poziv - arbitri

Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr objavljuje javni poziv za izbor arbitara za rješavanje sporova između korisnika domena i trećih osoba o pravu na korištenje određene domene unutar vršne domene. Pozvane su sve osobe koje posjeduju adekvatna tehnička i pravna znanja, a željele bi se obvezati po potrebi i pozivu Povjerenstva vršiti funkciju arbitra u skladu s odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Prijavljeni kandidati trebaju imati visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili tehničkog smjera.


Kako bi se osigurala uspješna i učinkovita provedba postupaka arbitraže, kandidati trebaju imati specifično iskustvo iz područja intelektualnog vlasništva i prava vezanih uz informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Za dokazivanje traženih kriterija kandidat prilaže svoj životopis s referencijama na adresu povjerenstvo@domene.hr do 1. listopada 2018. godine.