Često postavljena pitanja

Općenito

Odgovor:

Korisnik domene je pravna ili fizička osoba koja ostvaruje pravo na korištenje besplatne ili naplatne domene na određeno razdoblje. Međutim, korisnik domene nije ujedno i vlasnik domene jer s istom ne može raspolagati na način koji podrazumijeva vlasnički odnos.

Odgovor:

Pravila o registraciji domena, kao i sve ostalo vezano za upravljanje domenama, propisano je Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Odgovor:

CARNET s korisnicima domena komunicira isključivo putem elektroničke pošte i stoga je nužno da su kontakt podaci korisnika domena ažurni kako ih ne bi zaobišle poslane informacije. Korisnici su dužni sami ažurirati kontakt podatke putem web forme za promjenu podataka, a posebno je bitno obratiti pažnju na antispam postavke svoje elektroničke pošte.

Odgovor:

Domena se ne može rezervirati. U trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, ako su ispunjeni potrebni preduvjeti, a domena je slobodna, izvršit će se registracija tražene domene.

Odgovor:

DNS zapisi su adrese poslužitelja na kojima su smještene web stranice korisnika i na koje korisnik želi da upućuje domena. DNS zapisi ne moraju se upisati prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, već se mogu upisati i naknadno putem forme za ažuriranje podataka. Ako DNS zapisi ne budu upisani, web stranice korisnika domene neće biti vidljive na Internetu.

Odgovor:

Ako je domena registrirana, a stranica nije vidljiva, treba provjeriti sljedeće:

  • je li domena aktivna?
  • jesu li ispravno upisani DNS zapisi?

Ako nije niti jedna od gore navedenih stvari, treba se obratiti pružatelju hosting usluge.

Odgovor:

Administrativna osoba je osoba koju je ovlastio korisnik domene da u njegovo ime upravlja domenom;
Tehnička osoba je osoba koja u tehničkom smislu održava DNS poslužitelje na kojima će biti smještena domena.

Odgovor:

Ne, domena je nedostupna još 30 dana drugim korisnicima osim ako korisnik izričito ne zatraži trenutno brisanje. Ova procedura odnosi se na besplatne domene. Domene koje su naplatne brišu se u dogovoru s nadležnim registrarom.

Besplatne .hr domene

Odgovor:

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj.

Odgovor:

Naziv domene za pravne osobe mora sadržavati naziv registriran u nadležnom registru ili skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom registru (Članak 15. Pravilnika).

Naziv domene za fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost mora sadržavati naziv registriran u nadležnom registru ili skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom registru ili naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime (Članak 16. Pravilnika).

Odgovor:

Svaka pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i fizička osoba sa samostalnom djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu.

Odgovor:

Besplatnu .hr domenu moguće je registrirati putem poveznice https://www.domene.hr/portal/register/info-free-hr.

Odgovor:

Domena nije isto što i web stranica odnosno hosting usluga (prostor za smještaj web stranica). Registracijom domene korisnik stječe pravo na korištenje imena domene koja mu je nužna ako želi javno objaviti svoju web stranicu. Isto tako, da bi web stranica mogla funkcionirati, potreban je prostor gdje će biti smještena. Izrada web stranica i pružanje hosting usluga nije CARNET-ov dio djelatnosti pa se za iste korisnik treba obratiti ponuđačima takvih usluga.

Odgovor:

Ako je korisnik domene promijenio naziv, a novi naziv ne zadovoljava uvjete za zadržavanje besplatne domene, korisnik domenu tog naziva treba obrisati ili transferirati u naplatnu domenu prema uputama kako bi ju i dalje zadržao.

Korisnik i dalje ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu čiji naziv mora odgovarati čl.15./16. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Odgovor:

Korisnici besplatnih domena dužni su jednom godišnje provjeriti podatke o domeni koju koriste, ažurirati ih po potrebi te izvršiti produljenje domene za narednih godinu dana. O potrebi produljenja domene korisnicima se upućuju automatske e-mail poruke 30 dana prije isteka domene, 15 dana prije isteka, na dan isteka, 10 dana prije brisanja i na dan brisanja. Ažuriranje podataka i produljenje domene obavlja se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka.

Odgovor:

Ako nije na vrijeme produljena, domena se deaktivira. U statusu deaktivacije, domena je i dalje registrirana na korisnika, no sadržaj više nije javno dostupan. Ako se domena ne produlji u roku od 15 dana nakon što je postala neaktivna, domena će biti automatski obrisana.

Odgovor:

Promjena korisnika domene nije moguća, osim ako se radi o promjeni naziva korisnika ili o pravnom sljedništvu. U svim drugim slučajevima da bi se domena registrirala na nekog drugog korisnika potrebno je da postojeći korisnik prethodno zatraži brisanje domene.

Odgovor:

Nakon što korisnik pokrene brisanje domene, domena je aktivna još narednih 15 dana. Ako korisnik želi trenutno brisanje domene, upute se nalaze u formi za brisanje.

Odgovor:

Korisnik domene putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domeni može samostalno promijeniti administrativnu i/ili tehničku osobu.

Odgovor:

DNS zapise moguće je promijeniti online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domeni.

Odgovor:

Nijedna domena nije obrisana, a da korisnik prethodno nije obaviješten o tome. Službena (automatska) obavijest o potrebi produljenja domene šalje se korisniku domene na e-mail adresu navedenu pod korisnikom domene, kao i administrativnoj i tehničkoj osobi i to sljedećom dinamikom: 30 dana prije isteka domene, 15 dana prije isteka, na dan isteka, 10 dana prije brisanja i na dan brisanja.

Odgovor:

Zahtjev za brisanjem besplatne domene .hr podnosi se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domenama.

Odgovor:

CARNET je ovlašten po službenoj dužnosti (čl.19. Pravilnika) brisati domene čiji su korisnici umrli ili prestali postojati, osim u slučaju iz članka 24. stavka 1. Pravilnika.

Odgovor:

Potvrda o registraciji domena šalje se na e-mail adresu korisnika odmah po registraciji domene. Sve domene registrirane su najkasnije drugi radni dan od predaje zahtjeva za registracijom domene.

Odgovor:

Sve domene registrirane su najkasnije drugi radni dan nakon podnesenog zahtjeva za registraciju. Ako treći radni dan niste zaprimili obavijest o registraciji domene na e-mail adresu korisnika domene, kontaktirajte CARNET-ov Helpdesk putem broja telefona 01 6661 555 ili e-mail adrese: helpdesk@carnet.hr.

Odgovor:

Postoji mogućnost da ste poveznicu za administraciju domene zatražili za krivu osobu. Na adresi https://www.domene.hr/portal/mydomain/administration nakon unosa naziva domene, potrebno je odabrati odgovarajuću osobu (ako ih je više uneseno) i poslati autorizacijsku poveznicu.

Provjerite svoj sandučić e-pošte i ako niste zaprimili poruku, na stranici https://www.domene.hr/portal/home u tražilici domena provjerite je li e-mail adresa ispravno upisana.

Ako ste korisnik domene, e-mail adresu potrebno je ispraviti na adresi https://www.domene.hr/portal/mydomain/change-owner-email. Nakon unosa naziva domene postoji mogućnost promjene e-mail adrese korisnika domene.

Ako ste administrativna ili tehnička osoba, Vašu e-mail adresu treba ispraviti korisnik domene ili administrativna osoba (kada se radi o tehničkoj osobi) u administraciji domene.

Odgovor:

To znači da ste poveznicu za pristup administraciji domene zatražili prije više od sat vremena. Iz sigurnosnih razloga, poveznica je valjana sat vremena nakon njezinog slanja. U ovom slučaju, zatražite ponovno slanje autorizacijskog linka na adresi https://www.domene.hr/portal/mydomain/administration.

Odgovor:

Zato što ste se prijavili kao tehnička osoba. Tehničke osobe nemaju mogućnost produljiti domenu.

Besplatne .from.hr domene

Odgovor:

Besplatnu .from.hr domenu mogu registrirati fizičke osobe s prebivalištem ili državljanstvom u Republici Hrvatskoj jednoznačno prepoznatljive po svojem osobnom identifikacijskom broju (OIB).

Odgovor:

Besplatnu .from.hr domenu moguće je registrirati putem poveznice www.domene.hr/portal/register/info-free-fromhr.

Odgovor:

Naziv domene isključivo je oblika ime-prezime-dodatak.from.hr. Dio "dodatak" nije obavezan.

Odgovor:

Svaka fizička osoba s prebivalištem ili državljanstvom u Republici Hrvatskoj jednoznačno prepoznatljiva po svojem osobnom identifikacijskom broju (OIB) ima pravo na jednu besplatnu .from.hr domenu.

Odgovor:

Zahtjev za brisanjem besplatne domene .from.hr podnosi se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domenama.

Odgovor:

Postoji mogućnost da niste navedeni kao korisnik domene. Korisnički podaci za pristup administraciji mrežne stranice šalju se isključivo na e-mail adresu korisnika domene.

Odgovor:

To znači da ste već kreirali svoju mrežnu stranicu i zaprimili pristupne podatke na e-mail adresu. Ako ste izgubili svoje pristupne podatke, potrebno ih je zatražiti na adresi naziv-domene.from.hr/wp-admin (npr. domen-domenic.from.hr/wp-admin) klikom na poveznicu "Izgubili ste lozinku?".

Odgovor:

Inicijalno je osiguran prostor za 50 MB.

Odgovor:

Dozvoljeni su sadržaji tekstualnog oblika, kao i slike. Moguće je i postaviti poveznice na video sadržaje. Veličina pojedinačne slike ili dokumenta ne smije prelaziti 5MB.

Odgovor:

Nažalost, aktiviranjem usluge 3u1 nemate mogućnost aktivacije e-pošte na konkretnoj .from.hr domeni jer za sada nije dio usluge.

Odgovor:

Podršku oko korištenja usluge 3u1, odnosno oko registracije .from.hr domene te otvaranja korisničkog računa potrebnog za izradu Vaše mrežne stranice rado će Vam pružiti CARNET Helpdesk, svaki dan od 8 do 22 sata putem broja telefona 01 6661 555 ili e-mail adrese: helpdesk@carnet.hr.

CARNET Helpdesk ne pruža podršku za izradu mrežne stranice i upravljanje WordPress CMS-om.

Odgovor:

Ako više ne želite koristiti uslugu 3u1, potrebno je samo ukloniti postojeće zapise u administraciji domene ili upisati zapise novog poslužitelja na kojem će biti sadržaj koji se želi objaviti na domeni.

Naplatne .hr domene

Odgovor:

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članica Europske unije te fizičke osobe, državljani neke od članica Europske unije koje posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) koji je izdalo nadležno tijelo Republike Hrvatske.

Odgovor:

Naplatne domene registriraju se isključivo putem ovlaštenih registrara.

Odgovor:

Naplatne domene nemaju ograničenja u nazivu (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom).

Odgovor:

Da, korisnik ima pravo registrirati naplatnu domenu bez obzira ima li registriranu besplatnu domenu.

Odgovor:

Konačnu cijenu naplatnih .hr domena prema korisnicima kreiraju ovlašteni registrari te savjetujemo da se obratite ovlaštenim registrarima s popisa kako biste isto provjerili.

Odgovor:

Nema ograničenja u broju registracija naplatnih .hr domena.

Odgovor:

Naplatne domene brišu se preko ovlaštenih registrara.

Naplatne .com.hr domene

Odgovor:

Domene .com.hr mogu registrirati sve pravne i fizičke osobe.

Odgovor:

Naplatne domene registriraju se isključivo putem ovlaštenih registrara.

Odgovor:

Nema ograničenja u broju registracija .com.hr domena.

Odgovor:

Naplatne domene nemaju ograničenja u nazivu (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom).

Odgovor:

Konačnu cijenu naplatnih .com.hr domena prema korisnicima kreiraju ovlašteni registrari te savjetujemo da se obratite ovlaštenim registrarima s popisa kako biste isto provjerili.

Odgovor:

Naplatne domene brišu se preko ovlaštenih registrara.

Sporovi (arbitraža)

Odgovor:

Arbitraža je postupak kojim se rješava spor oko prava na naziv domene.

Odgovor:

Postupak arbitraže može pokrenuti svatko tko smatra da se time što je domena već registrirana od strane treće osobe krši njegovo pravo jer je vlasnik zaštićene robne marke, naziva ili smatra da ima veće pravo na korištenje domene.

Odgovor:

Postupak se pokreće na za to predviđenom obrascu.

Odgovor:

Arbitri su nezavisni stručnjaci koji raspolažu tehnološkim i pravnim znanjem potrebnim za objektivno odlučivanje koje imenuje Upravno vijeće CARNET-a.

Odgovor:

Postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru.

Odgovor:

Naknada za provođenje arbitražnog postupka iznosi 345,08 EUR.