Često postavljena pitanja

Općenito

Odgovor:

Korisnik je pravna ili fizička osoba koja ostvaruje pravo na korištenje besplatne ili naplatne domene na određeno razdoblje, no korisnik domene nije i vlasnik domene jer istu ne može prodati niti s njome raspolagati kako to podrazumijeva vlasnički odnos.

Odgovor:

Pravila o registraciji kao i sve ostalo vezano uz upravljanje domenama propisano je Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Odgovor:

CARNET s korisnicima domena komunicira isključivo putem elektroničke pošte i stoga je nužno da su kontakt podaci korisnika domena ažurni kako ih ne bi zaobišle poslane informacije. Korisnici su dužni sami ažurirati kontakt podatke putem web forme za promjenu podataka, a posebno je bitno obratiti pažnju na antispam postavke svoje elektroničke pošte.

Odgovor:

Domena se ne može rezervirati. U trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, ako su ispunjeni potrebni preduvjeti, a domena je slobodna, izvršit će se registracija tražene domene.

Odgovor:

DNS zapisi su adrese poslužitelja na kojima su smještene web stranice korisnika i na koje korisnik želi da upućuje domena. DNS zapisi ne moraju se upisati prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, već se mogu upisati i naknadno putem forme za ažuriranje podataka. Ako DNS zapisi ne budu upisani, web stranice korisnika domene neće biti vidljive na Internetu.

Odgovor:

Ako je domena registrirana, a stranica nije vidljiva, treba provjeriti sljedeće:

  • je li domena aktivna?
  • jesu li ispravno upisani DNS zapisi?

Ako nije niti jedna od gore navedenih stvari, treba se obratiti pružatelju hosting usluge.

Odgovor:

Administrativna osoba je osoba koju je ovlastio korisnik domene da u njegovo ime upravlja domenom;
Tehnička osoba je osoba koja u tehničkom smislu održava DNS poslužitelje na kojima će biti smještena domena.

Odgovor:

Ne, domena je nedostupna još 30 dana drugim korisnicima osim ako korisnik izričito ne zatraži trenutno brisanje. Ova procedura odnosi se na besplatne domene. Domene koje su naplatne brišu se u dogovoru s nadležnim registrarom.

Besplatne .hr domene

Odgovor:

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe osnovane po hrvatskom pravu (trgovačka društva, udruge…) te fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost u RH (obrtnici, liječnici, ugostitelji…).

Odgovor:

Naziv domene za pravne osobe mora sadržavati registrirano ime ili registrirano skraćeno ime ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena (Članak 19. Pravilnika i Članak 8. Izmjena i dopuna);

Naziv domena za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mora sadržavati registrirano ime ili registrirano skraćeno ime ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena ili naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime (Članak 20. Pravilnika i Članak 9. Izmjena i dopuna).

Odgovor:

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu.

Odgovor:

Besplatna .hr domena registrira se putem online sustava za registraciju smještenog na adresi: www.domene.hr/portal/registriraj

Odgovor:

Domena nije isto što i web stranica odnosno hosting usluga (prostor za smještaj web stranica). Registracijom domene korisnik stječe pravo na korištenje imena domene koja mu je nužna ako želi javno objaviti svoju web stranicu. Isto tako, da bi web stranica mogla funkcionirati, potreban je prostor gdje će biti smještena. Izrada web stranica i pružanje hosting usluga nije CARNET-ov dio djelatnosti pa se za iste korisnik treba obratiti ponuđačima takvih usluga.

Odgovor:

Ako je korisnik domene promijenio naziv, a novi naziv ne zadovoljava uvjete za zadržavanje besplatne domene, korisnik domenu tog naziva treba transferirati u naplatnu domenu prema uputama.

Korisnik i dalje ima pravo na jednu besplatnu domenu čiji naziv mora odgovarati čl.19/20. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, odnosno Čl. 8./9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom

Odgovor:

Korisnici besplatnih domena dužni su jednom godišnje provjeriti podatke o domeni koju koriste, ažurirati ih po potrebi te na taj način izvršiti produženje domene za narednih godinu dana. O potrebi produženja domene, korisnicima se upućuju automatski mailovi 30 dana prije isteka domene, a ažuriranje podataka i produžavanje domene obavlja se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka.

Odgovor:

Ako nije na vrijeme produžena, domena se deaktivira - što znači da je još uvijek registrirana na korisnika koji ju je registrirao, no nije se moguće njome služiti. Ako se ne produži u roku od 15 dana nakon što je postala neaktivna, domena će biti obrisana.

Odgovor:

Promjena korisnika domene nije moguća, osim ako se radi o promjeni naziva korisnika ili o pravnom sljedništvu. U svim drugim slučajevima da bi se domena registrirala na nekog drugog korisnika potrebno je da postojeći korisnik prethodno zatraži brisanje domene.

Odgovor:

Nakon što korisnik pokrene brisanje domene, domena je aktivna još narednih 15 dana. Ako korisnik želi trenutno brisanje domene, upute se nalaze u formi za brisanje.

Odgovor:

Korisnik domene putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domeni može samostalno promijeniti administrativnu i/ili tehničku osobu.

Odgovor:

DNS zapise moguće je promijeniti online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domeni.

Odgovor:

Niti jedna domena (osim onih brisanih po službenoj dužnosti) nije obrisana, a da korisnik prethodno nije obaviješten o tome. Službena (automatska) obavijest o potrebi produženja domene šalje se korisniku domene na e-mail adresu navedenu pod korisnikom domene, kao i administrativnoj i tehničkoj osobi i to sljedećim rasporedom: 30 dana prije isteka domene, 15 dana prije isteka, na dan isteka, 15 dana prije brisanja i na dan brisanja.

Odgovor:

Zahtjev za brisanjem besplatne domene .hr podnosi se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domenama.

Odgovor:

CARNET je ovlašten po službenoj dužnosti (čl.27. Pravilnika) brisati domene čiji korisnici su prestali postojati nakon proteka šest mjeseci od prestanka postojanja korisnika. Ako postoji pravni sljednik korisnika, isti ima prvenstveno pravo na registraciju domene u roku do šest mjeseci od prestanka postojanja korisnika.

Besplatne .from.hr domene

Odgovor:

Besplatnu .from.hr domenu mogu registrirati sve fizičke osobe iz RH jednoznačno prepoznatljive po svojem osobnom identifikacijskom broju (OIB).

Odgovor:

Besplatna .from.hr domena registrira se putem online sustava za registraciju www.domene.hr/portal/registriraj/fromhr.

Odgovor:

Naziv domene isključivo je oblika ime-prezime-dodatak.from.hr. Dio "dodatak" nije obavezan. Istovremeno s domenom .from.hr registriraju se i domene .name.hr i .iz.hr.

Odgovor:

Svaka fizička osoba ima pravo na jednu besplatnu .from.hr domenu.

Odgovor:

Zahtjev za brisanjem besplatne domene .from.hr podnosi se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka o domenama.

Naplatne .hr domene

Odgovor:

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe registrirane u RH (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću), sve fizičke osobe s prebivalištem u RH, podružnice stranih tvrtki kao i pravne osobe sa poslovnim nastanom u EU uz uporabu VAT/OIB broja.

Odgovor:

Naplatne domene registriraju se isključivo putem ovlaštenih registrara.

Odgovor:

Nema uvjeta u nazivu domena (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom). S obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika. Kao dodatne domene ne mogu se registrirati domene kojima se mogu ugroziti, povrijediti ili ograničiti zaštićena prava i interesi trećih osoba.

Odgovor:

Da, korisnik ima pravo registrirati naplatnu domenu bez obzira ima li registriranu besplatnu domenu.

Odgovor:

Krajnju cijenu domene određuju registrari, pa vas upućujemo da posjetite njihove web stranice i provjerite.

Odgovor:

Nema ograničenja u broju registracija naplatnih .hr domena.

Odgovor:

Naplatne domene brišu se preko ovlaštenih registrara.

Naplatne .com.hr domene

Odgovor:

Domene .com.hr mogu registrirati sve pravne i fizičke osobe.

Odgovor:

Naplatne domene registriraju se isključivo putem ovlaštenih registrara.

Odgovor:

Nema ograničenja u broju registracija .com.hr domena.

Odgovor:

Nema uvjeta u nazivu domena (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom). S obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika. Kao dodatne domene ne mogu se registrirati domene kojima se mogu ugroziti, povrijediti ili ograničiti zaštićena prava i interesi trećih osoba.

Odgovor:

Krajnju cijenu domene određuju registrari, pa vas upućujemo da posjetite njihove web stranice i provjerite.

Odgovor:

Naplatne domene brišu se preko ovlaštenih registrara.

Sporovi (arbitraža)

Odgovor:

Arbitraža je postupak kojim se rješava spor oko prava na naziv domene.

Odgovor:

Postupak arbitraže može pokrenuti svatko tko smatra da se time što je domena već registrirana od strane treće osobe krši njegovo pravo jer je vlasnik zaštićene robne marke, naziva ili smatra da ima veće pravo na korištenje domene.

Odgovor:

Postupak se pokreće na za to predviđenom obrascu.

Odgovor:

Arbitri su nezavisni stručnjaci s područja prava i područja informacijskih tehnologija koje imenuje Upravno vijeće CARNET-a.

Odgovor:

Postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru.

Odgovor:

Naknada za provođenje arbitražnog postupka iznosi 345,08 €.