Registracija domena

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati:

naplatna .hr logo
  • pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članice Europske unije;
  • fizičke osobe, državljani neke od članica Europske unije koje posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) koji je izdalo nadležno tijelo Republike Hrvatske.

Naplatne .hr domene nemaju ograničenja u nazivu (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom), kao ni broju registracija, a registriraju se i administriraju isključivo preko ovlaštenih registrara.

Napomena: kod registracije domena s dijakritičkim znakovima postoji mogućnost da pojedini softveri (npr. stariji e-mail klijenti ili web preglednici) ne podržavaju dijakritičke znakove pa se radi toga naziv domene neće prikazivati na identičan način kako je registriran.

Popis registrara