Registracija domena

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati:

naplatna .hr logo
  • pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH,
  • sve fizičke osobe u RH,
  • strane pravne osobe koje imaju registriranu podružnicu u RH,
  • pravne osobe s poslovnim nastanom u EU i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske uz uporabu VAT/OIB broja

Nema ograničenja u broju registracija naplatnih .hr domena.

Naplatne domene registriraju se i administriraju isključivo preko ovlaštenih registrara!

Napomena: kod registracije domena s dijakritičkim znakovima postoji mogućnost da pojedini softveri (npr. stariji e-mail klijenti ili web preglednici) ne podržavaju dijakritičke znakove pa se radi toga naziv domene neće prikazivati na identičan način kako je registriran.

Popis registrara