Registracija domena

Naplatnu .com.hr domenu mogu registrirati:

.com.hr logo
  • sve pravne i fizičke osobe.

Naplatne .com.hr domene nemaju ograničenja u nazivu (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom), kao ni broju registracija, a registriraju se i administriraju isključivo preko ovlaštenih registrara.

Napomena: kod registracije domena s dijakritičkim znakovima postoji mogućnost da pojedini softveri (npr. stariji e-mail klijenti ili web preglednici) ne podržavaju dijakritičke znakove pa se radi toga naziv domene neće prikazivati na identičan način kako je registriran.

Popis registrara