Transfer domene

Transfer besplatne domene

  1. Korisnik mora odabrati i kontaktirati novog registrara te mu reći da je korisnik postojeće besplatne domene i da želi svoju domenu prebaciti na njega.
  2. Registrar će pokrenuti postupak transfera. Korisnik domene bit će obaviješten e-mailom da je postupak pokretnut. U tom e-mailu nalazit će se poveznica kojom se potvrđuje zahtjev za transferom.
  3. Ako je domena zaključana za prijenos, potrebno je da korisnik domenu sam otključa i omogući njen prijenos putem web forme.
  4. Ako korisnik potvrdi transfer, transfer će automatski biti proveden, a potvrda o uspješno provedenom transferu bit će upućena novom registraru i korisniku.
  5. Ako korisnik ne dobije mail ili transfer ne potvrdi u roku od pet dana (pet kalendarskih dana), transfer neće biti proveden, o čemu će se automatski poslati obavijest korisniku domene i novom registraru.

Cijenu transfera domene određuje novi registrar.


Transfer naplatne domene

  1. Korisnik mora odabrati i kontaktirati novog registrara te mu reći da je korisnik postojeće domene i da želi svoju domenu prebaciti na njega.
  2. Registrar će pokrenuti postupak transfera. U tom trenutku stari registrar (registrar kod kojeg je do sada bila korisnikova domena) e-mailom će automatski biti obaviješten od strane CARNET-a da je postupak pokrenut. Korisnik domene također će biti obaviješten e-mailom da je pokretnut postupak transfera. U tom e-mailu nalazit će se poveznica kojom se potvrđuje zahtjev za transferom.
  3. Ako korisnik potvrdi transfer, transfer će automatski biti proveden, a potvrda o uspješno provedenom transferu bit će upućena starom registraru, novom registraru i korisniku.
  4. Ako korisnik ne dobije mail ili transfer ne potvrdi u roku od pet dana (pet kalendarskih dana), transfer neće biti proveden, o čemu će se automatski poslati obavijest korisniku domene, starom registraru i novom registraru.

Cijenu transfera domene određuje novi registrar. Ovaj postupak je isti za naplatne .hr domene i .com.hr domene.

Popis registrara