Administracija i produljenje domene

  • Naplatne domene registriraju se i administriraju isključivo preko ovlaštenih registrara
  • Molimo nemojte upisivati web adresu, primjerice www.carnet.hr, već samo puni naziv besplatne domene poput carnet.hr.

Korisnicima besplatnih domena, u administracijskom sučelju domene, dostupni su svi podaci o domeni i omogućeno je samostalno administriranje domene. Korisnik može pristupiti sučelju i promijeniti podatke na domeni, produljiti domenu, kao i staviti domenu u status brisanja.

Korisnik treba zatražiti autorizacijsku poveznicu za pristup administracijskom sučelju, koja se automatski šalje na e-mail adresu odabrane osobe na domeni. Iz sigurnosnih razloga, autorizacijska poveznica aktivna je 60 minuta, a novu poveznicu moguće je zatražiti svakih 30 minuta.