Rješenje potrebno za registraciju besplatne .hr domene

NAPOMENA: Za sve subjekte dostupne u online registru nije potrebno dostavljati rješenje pri registraciji domene

Sudski registar Trgovačkog suda online registar trgovačka društva, ustanove, zadruge, gospodarska interesna udruženja, trgovci pojedinci i podružnice inozemnih trgovačkih društava
Registar udruga RH pri Ministarstvu uprave online registar - osim za registrirane engleske nazive udruge
Registar političkih stranaka RH pri Ministarstvu uprave online registar političke stranke
Registar umjetničkih organizacija Ministarstva kulture Rješenje o upisu u Registar umjetničkih organizacija umjetničke organizacije
Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma Potvrda o upisu u Upisnik turističkih zajednica turističke zajednice
Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj Središnji državni ured za upravu online registar vjerske zajednice
Središnji državni ured za upravu online registar crkvene pravne osobe
Ministarstvo pravosuđa Rješenje o upisu u Registar vijeća nacionalnih manjina vijeća nacionalnih manjina
Obrtni registar Ureda za gospodarstvo online registar obrtnici
Ministarstvo zdravlja Rješenje za obavljanje privatne prakse u djelatnosti zdravstva doktori i ostali djelatnici u zdravstvu
Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, Upisnik Zajedničkih odvjetničkih ureda Hrvatske odvjetničke komore online registar odvjetnici, zajednički odvjetnički uredi
Registar Saveza artista Hrvatske Članska iskaznica Saveza artista Hrvatske magičari, jogi, akrobati i ostali artisti
Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu Ureda za turizam Rješenje za obavljanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ugostitelji
Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika Potvrda o profesionalnom bavljenju samostalnom umjetničkom djelatnošću samostalni umjetnici
Hrvatska glazbena unija Povrda o članstvu Hrvatske glazbene unije glazbenici, izvođači i drugi glazbeno-scenski djelatnici
Hrvatsko društvo filmskih umjetnika Povrda o obavljanju samostalne profesionalne djelatnosti filmskog djelatnika filmski djelatnici
Registar Hrvatskog kinološkog Saveza Rješenje o registraciji uzgajivačnice pasa uzgajivači pasa
Savez felinoloških društava Hrvatske Rješenje o registraciji uzgajivačnice mačaka uzgajivači mačaka
Ministarstvo financija Odobrenje za rad Ministarstva financija porezni savjetnici
Uredi državne uprave u županijama Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava poljoprivredni proizvođači
Hrvatska javnobilježnička komora Rješenje o upisu u Imenik javnih bilježnika javni bilježnici
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Uvjerenje o upisu u Evidenciju fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost fizičke osobe koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Rješenje o upisu u Registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju športske djelatnosti
Hrvatska psihološka komora Rješenje o upisu u imenik psihologa psiholozi koji obavljaju privatnu praksu
-- Osobna iskaznica ili putovnica fizičke osobe