Nastavkom postupka registracije suglasni ste sa svim odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom te stječete sva prava i preuzimate sve obveze prema CARNET-u i trećim stranama sukladno Pravilniku.

VAŽNO: Svi podaci koje navedete smatraju se istinitima, u protivnom odgovarate sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

CARNET pri prikupljanju i obradi podataka primjenjuje pozitivne propise koji se odnose na zaštitu podataka.

Nakon uspješne registracije i dodavanja sadržaja na Vašu novu domenu predlažemo da svoj web-site besplatno prijavite u katalog hrvatskih sjedišta WWW.HR.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 preporučuje se korištenje generičkih e-mail adresa iz kojih nisu vidljivi osobni podatci fizičke osobe.


Podaci o korisniku:

Unesena e-mail adresa mora biti aktivna i ažurna, putem nje se pristupa administraciji domene.

.from.hr
Administrativna osoba
Tehnička osoba
DNS zapisi
Ostalo